احتراما به موجب ابلاغ اداره كل تعزيرات حكومتي  استان تهران  و معاونت  امور بهداشتي  دانشگاه شهيد  بهشتي  رعايت نكات زير  براي تمامي همكاران  واحدهاي صنفي الزامي  بوده  عدم  توجه به  هر يك از  موارد مستوجب اعمال مقررات  و مجازاتهاي  قانوني پيش بيني  شده در مقررات  قانون نظام صنفي  قانون تعزيرات  حكومتي  و امور بهداشتي  مواد غذايي خواهد بود .

    1-  قيمت  اقلام  مواد غذايي  در تابلو مخصوص در معرض  ديد عموم  نصب گردد و  سودهاي متعارف نيز مراعات شود.

2- مواد اوليه  و وسايل  و ابزار  و تجهيزات  پخت و پز  و  محيط كار  بايد كاملا بهداشتي  بوده  و فرآوري  و نگهداري  مواد غذايي با رعايت  موازين  و اصول بهداشتي  باشد.

    3- رعايت بهداشت فردي  كاركنان  الزامي است .

    4- كم فروشي و تقلب در كسب ممنوع مي باشد .

    5- عرضه و فروش  سالاد ، يخ و سبزيجات  به صورت  بهداشتي  بسته بندي شده باشد.

    6- سر معبر و فعاليت در خارج  از محيط كار ممنوع  مي باشد .