آخرين اخبار

اطلاعيه ; تعطيلي كليه دستگاه هاي دولتي و نهاد هاي عمومي (غير از اورژانس و نهاد هاي امدادي ) شهر تهران در روز شنبه 1396/05/14 از سوي هيئت محترم وزيران با هدف برگزاري مناسب و شايسته مراسم تحليف دوازدهمين دوره رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

بسم الله الرحمن الرحيم ; ; ; والذين آمنو و عملوه الصالحات لهم مغفره و اجركبير ; كسانيكه دارند ايمان به او نمايند همواره كار نكو; بر آنهاست آمرزش از كردكار كه اجري بزرگ است اندر شمار; ; امروزه در عصر ارتباطات و در دنياي پر سرعت كه با پيشرفت روز افز...

سامانه جامع انبارها و مراكز نگهداري كالا ; احتراما پيرو بخشنامه شماره 9/71895 مورخه 95/10/26 در خصوص سامانه جامع انبارها و مراكز نگهداري كالا بدين وسيله تصوير نامه شماره 95/94892 مورخه 1395/11/04 سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران در خصوص اطلاع رساني عمومي به منظور اجراي طرح شناسايي و ثبت اطلاعات...

دستور العمل نحوه تكميل فرم بر آورد كارگران خارجي ; احتراما پيرو بخشنامه هاي شماره 79421/ ب م مورخه 1395/11/23 و 81914/ ب م مورخه 1395/12/01 در خصوص شناسايي و اتخاذ برنامه ريزي مناسب جهت تنظيم بازار كار به منظور برنامه ريزي و تصميم گيري عملياتي در زمينه اشتغال اتباع خارجي حاضر در مشاغل گروههاي چهلرگا...