ممنوعيت خريد و فروش كالاهاي فاقد كد رهگيري

اطلاعــيه شماره 10-92

اعضاي محترم اتحاديه

موضوع:  كالاهاي فاقد كد رهگيري (طرح شبنم)  

 

با سلام و احترام

     به استناد نامه شماره 24/92/1634 مورخ 92/6/7 واحد بازرسي و نظارت بر اصناف شهرستان شميرانات و پيرو اطلاعيه هاي قبلي در خصوص طرح شبنم بدينوسيله تأكيد مي گردد   از خريد كالاهاي فاقد باركد شبنم خودداري فرماييد.

    شايان ذكر است كليه اقلام مذكور تحت عنوان كالاي قاچاق محسوب و با خاطيان وفق مقررات برخورد خواهد شد.

                   حسين طاهرمحمدي- رييس اتحاديهدانلود متن اطلاعيه