در مورخ 31 خرداد 1398 با حضور فرماندار سرعين و بخشدار سبلان در روستاي سئين از توابع استان اردبيل شهر سرعين و جمعي از مسئولين كشوري و لشگري و خيرين مدرسه ساز جامعه انجمنهاي اسلامي اصناف و بازاريان تهران و آقاي اسدالله احمدي شهريور رياست محترم اتحاديه صنف اغذيه فروشان ومواد غذايي تهران به نمايندگي از طرف هيات مديره و خيرين اتحاديه صنف اغذيه فروشان ومواد غذايي تهران سومين مدرسه چهار كلاس در روستاي سئين افتتاح گرديد و كلنگ ساخت چهارمين و پنجمين مدرسه دو كلاس در روستاهاي شمس آباد و آلوچه كه از محروم ترين نقاط در استان اردبيل ميباشد بر زمين زده شد و به ياري حق تا پايان سال1398 تحويل مسئولين محترم خواهد شد