اطلاعــيه شماره  15-92

اعضاي محترم اتحاديه

موضوع:  صندوق مكانيزه فروش  

با سلام و احترام

 به استناد نامه شماره 3658/51/148 مورخ 1/7/92 مدير كل امور مالياتي شهرستان شميرانات و در راستاي اجراي ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و با توجه به هماهنگي به عمل آمده با وزارت صنعت، معدن و تجارت و شوراي اصناف كشور در خصوص تعيين اولويت صاحبان مشاغل براي نصب، راه اندازي و استفاده از سامانه صندوق فروش بر اساس قانون مزبور، به اطلاع مي رساند صاحبان مشاغل(اشخاص حقيقي) رسته هاي شغلي : 1- فروشندگان تلفن همراه (ثابت، بي سيم و تلفن همراه) و تجهيزات جانبي آن 2- فروشندگان فرش ماشيني، تابلوفرش، موكت و قاليچه ماشيني(نمايندگي، عمده فروش و خرده فروش) از ابتداي سال 1393 ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش( POS و مكانيزه فروشگاهي) يا رايانه داراي سيستم نرم افزاري فروشگاهي و صدور الكترونيكي صورتحساب فروش (فاكتور) مطابق نمونه اعلام شده در دستورالعمل هاي موضوع مواد 19 قانون ماليات بر ارزش افزوده و 169 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم مي باشند.

 ضمناً مشخصات سخت افزار و نرم افزار مورد استفاده بر اساس آيين نامه اجرايي ماده 71 قانون نظام صنفي كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده، خواهد بود.

 شايان ذكر است هزينه هاي انجام شده بابت خريد، نصب و راه اندازي (اعم از سخت افزار و نرم افزار) دستگاه سامانه صندوق فروش(POS و مكانيزه فروشگاهي) يا رايانه توسط صاحبان مشاغل مذكور، از درآمد مشول ماليات موديان مزبور در اولين سال استفاده قابل كسر مي باشد.

     همچنين موديان مالياتي ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش ( مكانيزه فروش) يا رايانه داراي سيستم نرم افزار فروشگاهي در صورت عدم استفاده از سامانه هاي مذكور، از معافيت مالياتي مقرر در قانون براي سال مربوطه محروم خواهند شد.

  قابل ذكر است معيار شناسايي صاحبان مشاغل فوق الذكر پروانه كسب فعال صادره توسط اتحاديه مربوطه بوده و بديهي است در صورت نداشتن پروانه كسب نوع فعاليت مندرج در پرونده هاي مالياتي آنان ملاك عمل خواهد بود.

 حسن رعايت اين مهم مزيد امتنان است.


          حسين طاهرمحمدي- رييس اتحاديه