انالله و انااليه راجعون در گذشت فرزند دلبند آقاي محمد محمدي شهريور را تسليت عرض مينماييم ما را درغم خود شريك بدانيد

انالله و انااليه راجعون
برادر عزيزم جناي آقاي محمد محمدي شهريور در گذشت فرزند دلبندتان آنقدر ناباورانه بود كه ما را در بهتي عظيم فرو برد تحمل سوگ فرزند صبري الهي را مي طلبد و واژه ها از بيان تسليت قاصرند مي دانم آتشي كه بر جان پدر و مادر مي افتد به اين زودي ها خاموش نمي شود ولي چه كنيم كه در برابر مشيت الهي بايد سر تسليم فرود آورد از خداوند بزرگ صبري عظيم تر از غمتان براي شما و خانواده محترمتان مسئلت مينماييم ما را درغم خود شريك بدانيد
اسدالله احمدي شهريور