منزلگه عشاق دل آگاه حسين است بيراهه نرو ساده ترين راه حسين است از مردم گمراه جهان راه مجوييد نزديكترين راه به الله حسين است تاسوعا و عاشورا ي حسيني روز يقين و وفاداري تسليت باد