زيباترين تصوير از بعثت رسول اكرم صلي الله عليه و آله و جهان پيش از آن، دركلام امير بيان، حضرت علي عليه السلام آمده است. آن پرورده مكتب محمد در نهج البلاغه چنين مي‌فرمايد:«پروردگار رسولش محمد را در هنگامه‌اي فرستاد كه فاصله قطع رسالت‌هاي آسماني و وحي الهي به درازا كشيده بود. مردمان درخواب بلند بي خبري فرو رفته و فتنه‌ها كمر به تباهي آفريني بسته بودند. آتش جنگ‌ها زبانه مي‌كشيد. دنيا تيره بود و پرفريب، خزان زده بود و يأس آفرين و بي برگ و بار. خشك ساليِ معنويت بود و قحطي حقيقت. نشانه‌هاي هدايت فرسوده و پرچم‌هاي گمراهي افراشته بود…. روزگاري بود ميوه اش فتنه، خوراكش مردار و كسب و كارش آلوده، در دل‌ها هراس بود ودر دست‌ها شمشير» كه در اين هنگام، خداوند پيامبرش محمد را برانگيخت. ◊ ♦ ◊ ♦ ◊ ♦ ◊ هنگامه عيد است و پر است از بركات آمد ز حرا رسول شيرين حركات با خلق عظيم شد رسول اخلاق بر خلق خوشش زصدق و ايمان صلوات در بيست و هفتم رجب جبرئيل آن امين وحي حق بر حضرت رسول (ص) نازل شد و غار حرا از خورشيد روشن‌تر گشت. برگزيده شدن حضرت رسول به پيامبري مبارك باد.