از خون سرخ بهمن سرسبز شد بهاران انديشه باور شد، در امتداد باران بر صخره ‏هاي همّت جوشيده خون غيرت بانگ سرود و وحدت آيد زچشمه ساران و الفجر بهمن آمد، فصل شكفتن آمد بر پهن دشت باور، خالي است جاي ياران دهه فجرمبارك


چهلمين سالگرد پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي ايران مبارك