قابل توجه اعضا محترم اتحاديه صنف اغذيه فروشان ومواد غذايي تهران احتراما به استحضار ميرساند كارگزاري بيمه نصيري با 25 سال فعاليت و طرف قرارداد با تمام شركتهاي بيمه افتخار دارد كه در خدمت شما سروران گرامي باشداعضا محترم اتحاديه صنف اغذيه فروشان ومواد غذايي تهران
با سلام
احتراما به استحضار ميرساند كارگزاري بيمه نصيري با 25 سال سابقه فعاليت و طرف قرارداد با تمام شركتهاي بيمه اين افتخار را دارد در خدمت شما سروران گرامي باشد