بنام ايزد يكتا فرا رسيدن سال نو و فرخنده نوروز باستاني 1397 (سال حمايت از كالاي ايراني ) را خدمت شما و خانواده محترمتان تبريك عرض ميكنم. سالي سرشار از تندرستي شادي و موفقيت برايتان آرزومندم اميدوارم اين سال براي شما و خانواده گراميتان سال دوستي فراواني و بي نيازي كوشش و آرامش توام با دلخوشي و موفقيت باشد. پيروزي و سرافرازيتان را از خداي منان خواهانم. اسدالله احمدي شهريور (رئيس اتحاديه صنف اغذيه فروشان و مواد غذايي تهران)