بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنو و عملوه الصالحات لهم مغفره و اجركبير كسانيكه دارند ايمان به او نمايند همواره كار نكو بر آنهاست آمرزش از كردكار كه اجري بزرگ است اندر شمار امروزه در عصر ارتباطات و در دنياي پر سرعت كه با پيشرفت روز افزون علوم همراه است آنچه ملاك و پايه توسعه محسوب ميشود علم و دانش است. درمورخه08/02/1396 حضور فرماندارسرعين و بخشدارايردموسي در روستاي ارجستان از توابع استان اردبيل شهرسرعين و جمعي از خيرين مدرسه ساز جامعه ي انجمنهاي اسلامي اصناف و بازاريان تهران و جناب آقاي اسدالله احمدي شهريور رياست محترم اتحاديه صنف اغذيه فروشان و مواد غذائي تهران به نمايندگي از طرف هيئت مديره و خيرين اتحاديه صنف اغذيه فروشان و موادغذائي تهران با برآورد هزينه ي اوليه حدود يك ميليارد و هشتصد ميليون ريال كلنگ مدرسه سه كلاسه در اين روستا را بر زمين زدند كه به ياري حق تعالي در سال تحصيلي 1396-1397 عزيزان دانش آموز اين روستا همگام با ديگر دانش آموزان ايران عزيز با روحيه جهادي و سرشار از آرمانهاي انقلابي به دنبال كسب علم و دانش و پژوهش براي آباداني ايران عزيزمان گام بردارند. تو آن گوهر پاكيزه كه در عالم قدس ذكر خير تو بود حاصل تسبيح ملك

بسم الله الرحمن الرحيم

والذين آمنو و عملو الصالحات لهم مغفره و اجركبير

كسانيكه دارند ايمان به او           نمايند همواره كار نيكو
برآنهاست آمرزش از كردكار         كه اجري بزرگ است اندر شمار

امروزه در عصر ارتباطات و در دنياي پر سرعت كه با پيشرفت روز افزون علوم همراه است آنچه ملاك وپايه توسعه محسوب ميشود علم و دانش است.

در مورخه1396/02/08 با حضور فرماندار سرعين و بخشدار ايردموسي در روستاي ارجستان از توابع استان اردبيل شهر سرعين و جمعي از خيرين مدرسه ساز جامعه ي انجمنهاي اسلامي اصناف و بازاريان  تهران و جناب آقاي اسدالله احمدي شهريور رياست محترم اتحاديه صنف اغذيه فروشان و مواد غذايي به نمايندگي از طرف هيئت مديره و خيرين اتحاديه صنف اغذيه فروشان و مواد غذائي تهران با برآورد هزينه ي اوليه حدود يك ميليلارد و هشتصد ميليون ريال كلنگ مدرسه سه كلاسه دراين روستا را بر زمين زدندكه به ياري حق تعالي در سال تحصيلي 1396-1397 عزيزان دانش آموز اين روستا همگام با ديگر دانش آموزان ايران عزيز با روحيه جهادي و سرشار از آرمانهاي انقلابي به دنبال كسب علم و دانش و پژوهش براي آباداني ايران عزيزمان گام بردارند.

تو آن گوهر پاكيزه كه در عالم قدس                 ذكر خير تو بود تسبيح ملك